Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Φασματοσκόπηση των ελληνικών ποικιλιών οίνων

Η ΚΕΟΣΟΕ στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας της με ομάδα ερευνητών των ελληνικών πανεπιστημίων (Εθνικό Καποδιστριακό, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλίας κλπ.) στοχεύει στην υιοθέτηση καινοτόμων ερευνών σχετικά με την ανάπτυξη μεθόδων ιχνηλασιμότητας* για το ελληνικό κρασί.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον καθηγητή Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της Φαρμακευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λ. Σκαλτσούνη, ήλθε σε επαφή με την ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου να συνεργασθεί στην έρευνα με τίτλο:“Ανάπτυξη μεθοδολογίας χαρακτηρισμού κρασιών με τη μεταβονομική προσέγγιση”.

Η παρούσα έρευνα αφορά στην ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης κρασιών, τα οποία θα προέρχονται από δείγματα ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και τα οποία θα αναλυθούν με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance-NMR).

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα είναι η Bruker BioSpin GmbH, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στην τεχνολογία του NMR και το Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει πολυετή πείρα στη μελέτη φυσικών προϊόντων με εφαρμογές σε φάρμακα, καλλυντικά και τρόφιμα.


Η μέθοδος που θα αναπτυχθεί θα έχει την ονομασία “Καταγραφή προφίλ Κρασιών” (“Wine Profiling”). Η ερευνητική διαδικασία θα περιλαμβάνει την καταγραφή φασμάτων NMR δειγμάτων αυθεντικών ποικιλιών κρασιών, τα οποία θα ενσωματωθούν σε βάση δεδομένων. Τα φάσματα αυτά περιέχουν πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του κάθε δείγματος.

Στην αρχή της μελέτης τα δείγματα θα πρέπει να προέρχονται από μονοποικιλιακά κρασιά και θα πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ανιχνευσιμότητας, όπως προέλευση, χρονιά και ποικιλία. Τα δείγματα των κρασιών θα εξεταστούν κυρίως ως προς τα δευτερογενή συστατικά τους όπως πολυφαινόλες, οργανικά οξέα, αμινοξέα, και λοιπά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Η στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει πολυπαραμετρικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης αιχμής (ανάλυση κυρίων συνιστωσών, κλπ). Με την επέκταση της αρχικής ιδέας θα δημιουργηθεί ένα πλήρες στατιστικό μοντέλο το οποίο θα μπορεί να προβλέψει την προέλευση ενός αγνώστου δείγματος οίνου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει δείγματα ποικιλιών από το 2008 και μετά.

Από κάθε χρονιά θα συλλεχθούν διαφορετικά δείγματα της ίδιας ποικιλίας (π.χ. από διαφορετική περιοχή, διαφορετικό αμπελοτεμάχιο, διαφορετικό βαρέλι, διαφορετικό παραγωγό). Είναι απαραίτητη η ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων της ίδιας ποικιλίας και η επεξεργασία τους με στατιστικές μεθόδους προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα. Η βάση θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τη μελέτη εμπορικών δειγμάτων κρασιών με σκοπό την ταυτοποίησή τους.

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας οι δύο φορείς σκοπεύουν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την ελληνική αγορά βοηθώντας τους παραγωγούς και τους προμηθευτές κρασιών με τη εμπορία κρασιών πλήρως χαρακτηρισμένων και υψηλής ποιότητας. 

Οι ποικιλίες που έχουν επιλεγεί από μέρους της κοινοπραξίας μας φαίνονται παρακάτω:

Αγιωργίτικο, Cabernet Sauvignon, Grenache
Κοτσιφάλι, Μανδηλαριά, Λιάτικο
Merlot, Negoska, Syrah
Ξινόμαυρο, Αηδάνι Άσπρο, Ασύρτικο
Αθήρι, Chardonnay, Debina
Μαλαγουσιά, Μαυροδάφνη, Μοσχάτο Άσπρο
Μοσχοφίλερο, Ροδίτης, Ρομπόλα
Sauvignon blanc, Σαββατιανό, Βηλάνα*Τι είναι ιχνηλασιμότητα

Από την 1/1/2005 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όλες οι εταιρίες που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Ιχνηλασιμότητα είναι η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών και ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους.

Οι πρόσφατες κρίσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων απέδειξαν ότι ο προσδιορισμός της προέλευσης των ζωοτροφών και των τροφίμων έχει πρωτεύουσα σημασία για την προστασία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, η ιχνηλασιμότητα διευκολύνει την απόσυρση των τροφίμων και επιτρέπει την ακριβή ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους. Η ιχνηλασιμότητα δεν εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά αποτελεί εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια των τροφίμων.

Στόχος της ιχνηλασιμότητας είναι να εξασφαλίσει την εκτέλεση αποσύρσεων ή ανακλήσεων, με ακρίβεια και συγκεκριμένους στόχους, την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ελεγκτικές αρχές και την αποφυγή γενικότερης διατάραξης του εμπορίου.

Η απαίτηση για ιχνηλασιμότητα βασίζεται στην αρχή "ένα βήμα πίσω - ένα βήμα μπροστά" σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει:
  • να διαθέτουν ένα σύστημα το οποίο θα τους επιτρέπει να εξακριβώνουν ποιος(-οι) είναι ο(οι) άμεσος (-οι) πελάτης (-ες) των προϊόντων τους
  • να είναι σε θέση να συνδέουν προμηθευτές (ποιά προϊόντα προέρχονται από ποιούς προμηθευτές)
  • να είναι σε θέση να συνδέουν πελάτες με προϊόντα (ποιοί πελάτες προμηθεύτηκαν ποιά προϊόντα, εκτός από την περίπτωση που οι άμεσοι πελάτες είναι οι καταναλωτές του προϊόντος)


    ΠΗΓΕΣ: - ΚΕΟΣΟΕ - foodgrade.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...