Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ" - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ


ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1239/6-2-2013 έγγραφο του ΥΠΘΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, δεδομένου ότι το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας, το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με ιστορία σχεδόν 30 χρόνων, απορροφάται από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Αυτή η απορρόφηση αντιβαίνει στα κριτήρια που το ίδιο το ΥΠΘΠΑ έθεσε, δεδομένου ότι:

  1. Στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, όπου υπάγεται το Τμήμα Οινολογίας &  Τεχνολογίας Ποτών, μετά την απορρόφηση του θα υπάρχει μόνο ένα και μοναδικό Τμήμα, αυτό της Τεχνολογίας Τροφίμων, που σύμφωνα με το ΥΠΘΠΑ: Σχολή με ένα Τμήμα δεν μπορεί να υφίσταται.
  1. Τα γνωστικά αντικείμενα των δυο Τμημάτων είναι εξ ορισμού τελείως διαφορετικά, με αποτέλεσμα η συγχώνευση αυτών να μην επιφέρει θεραπεία υπερβολικού αριθμού (ταυτοσήμων ή παρεμφερών) Τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών (σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευση), αντιβαίνοντας στο κριτήριο Κ3 (1).
  1. Τα διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα Οινολογίας Τεχνολογίας Ποτών, παρέχοντας σύγχρονη και ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική εκπαίδευση στους τομείς: Αμπελουργία, Οινολογία, Αποσταγματοποιία, Ζυθοποιία, και Τεχνολογία Ποτών, δεν μπορεί να θεωρηθούν υπερεξειδικευμένα, αντιβαίνοντας εκ νέου στο κριτήριο Κ3 (2), αλλά και στο κριτήριο Κ8.
  1. Το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών έχει περάσει από εσωτερική και επαινετική εξωτερική αξιολόγηση (από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), ακολουθεί επιπρόσθετα σύστημα διαχείρισης ποιότητας εκπαίδευσης (EN ISO 9001:2008) και έχει πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA CERT GmbH (2012). Επιπλέον είναι το μοναδικό Τμήμα ΑΕΙ της χώρας, όπου συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "VINTAGE International Master of Science: Vine, Wine and Terroir Management", που υλοποιείται στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού Προγράμματος Erasmus Mundus 2009-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο Οινολογικών Πανεπιστημίων OENOVITI, ενώ οι πτυχιούχοι του, … όχι μόνο έχουν ανταποκριθεί στα απαιτούμενα διεθνή και επαγγελματικά πρότυπα, αλλά επίσης έχουν επιδράσει θετικά στην ελληνική βιομηχανία οίνου οδηγώντας την προς μια υψηλότερη ποιότητα, που έχει μεταφρασθεί σε διεθνή αναγνώριση των ελληνικών οίνων (Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, 20-06-11). Επομένως με την κατάργησή του δεν επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου, αντιβαίνοντας και πάλι στο κριτήριο Κ3 (3).
  1. Το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.) και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο), οι φορείς που εκπροσωπούν το σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής αμπελοοινικής οικονομίας, σε ψηφίσματά τους επισημαίνουν ότι, η κατάργηση του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας θα είναι απολύτως δυσοίωνη για τον κλάδο, επιβεβαιώνουν την ανάγκη και τη χρησιμότητα του ρόλου του στην παραγωγή του απαραίτητου έμψυχου κεφαλαίου για την ανάπτυξη όχι μόνο των κλάδων Οινολογίας και Ποτοποιίας, αλλά και της Ελληνικής ανταγωνιστικής Γεωργίας, Μεταποίησης, και του θεματικού τουρισμού καθώς και της οικονομικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας. Επομένως, η ύπαρξη του Τμήματος Οινολογίας Τεχνολογίας Ποτών αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και δημόσιο συμφέρον για τη χώρα, δεδομένου ότι κατέχει τη 12η θέση στην διεθνή παραγωγή κρασιού, το 2012 συλλέχτηκαν περισσότερα από 300 Διεθνή Βραβεία και διακρίσεις από ελληνικά κρασιά, ενώ διαθέτει 680 καταγεγραμμένα οινοποιεία και 40 περίπου συνεταιρισμούς. Άρα η κατάργησή του αντιβαίνει στους στόχους του κριτηρίου Κ5.

  2. Το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών είναι στελεχωμένο με αξιόλογο προσωπικό, που έχει πολυετείς διεθνείς εμπειρίες και διασυνδέσεις (12 μέλη ΕΠ, 5 μέλη ΕΤΠ και 1 τεχνικός) και διαθέτει υποδειγματικές σύγχρονες εγκαταστάσεις, μοναδικό για την Ελλάδα πειραματικό οινοποιείο δυναμικότητας 20.000 λίτρων με τα πλέον σύγχρονα οινοποιητικά μηχανήματα, αίθουσα γευσιγνωσίας και εργαστηριακούς χώρους με εξελιγμένο αναλυτικό εξοπλισμό. Άρα μια απορρόφηση – κατάργηση αυτού, αντιβαίνει στους στόχους των κριτηρίων Κ6 και Κ7.
  3. Στο Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου αμπελοοινικού τομέα αναπτύσσονται και συνεχώς επικαιροποιούνται γνώσεις εφαρμογής, όπως και επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες με μαθήματα εφαρμοσμένων οικονομικών, μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, νομοθεσίας κ.λπ., δεδομένου ότι η προώθηση και η πώληση του κρασιού αποτελεί πολύπλοκο και διεθνοποιημένο στόχο διαφοροποιημένων ανταγωνιστικών αγορών. Ανάλογα προγράμματα σπουδών υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια καθώς και στα πανεπιστήμια Αυστραλίας και Η.Π.Α. Επομένως μια κατάργησή του σίγουρα δεν αναπτύσσει ή καλλιεργεί νέα επιστημονικά και τεχνικά πεδία ή πεδία διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, αντιβαίνοντας στο κριτήριο Κ8.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον μια απορρόφηση (=κατάργηση) του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας δεν πληροί κανένα από τα κύρια κριτήρια που το ίδιο το ΥΠΘΠΑ έθεσε και δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του σχεδίουΑΘΗΝΑ,

ΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ


ΑΘΗΝΑ, 22/2/2013

ΓΙΑ ΤO ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...