Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

ΑΜΠΕΛΟΣ 2013Το 3ο Διεθνές Συμπόσιο Άμπελος 2013 θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη, όπου είχαν γίνει με επιτυχία και τα προηγούμενα διεθνή συμπόσια το 2003 και 2006. Από τότε οι εξελίξεις στον παραγωγικό αμπελώνα, την οινοποιητική τεχνική και τεχνολογία και τη διεθνή αγορά οίνου έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον αμπελο-οινικό τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι εξελίξεις στην αναπτυξιακή αμπελουργία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, η πρόοδος και οι καινοτόμες αλλαγές στην οινοποίηση, οι νέες στρατηγικές προώθησης των οινικών προϊόντων στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θεσμικές αλλαγές και οι νέες τάσεις στην εφαρμογή της ορθής αμπελουργικής και οινοποιητικής πρακτικής αποτελούν τα αντικείμενα του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Άμπελος 2013.

Το 3ο Διεθνές Συμπόσιο Άμπελος 2013 περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που αναφέρονται στην Αμπελουργία, την Οινολογία, το Θεσμικό πλαίσιο και τον Πολιτισμό. Στην ενότητα «Αμπελουργία» θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις και οι τάσεις στην οικοφυσιολογία, την αναπτυξιακή αμπελουργία, τη γενετική, τις ποικιλίες και τους κλώνους της αμπέλου, την κλωνική επιλογή, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τις εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, την Αμπελουργία Ακριβείας, τη δομή και οργάνωση σύγχρονων αμπελώνων, τις νέες τάσεις στην αμπελοκομική τεχνική κ.ά. Η ενότητα «Οινολογία» περιλαμβάνει τις εξελίξεις και τις καινοτομίες στην οινοποίηση τις καταναλωτικές τάσεις και προτιμήσεις, τις νέες στρατηγικές στην προώθηση και εμπορία των οινικών προϊόντων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη συμβολή του οίνου στην υγεία των καταναλωτών. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τις παγκόσμιες τάσεις και προοπτικές του αμπελο-οινικού τομέα, την ανταγωνιστικότητα του μεσογειακού αμπελώνα, το κανονιστικό πλαίσιο και τις κοινωνικο-οικονομικές και περιφερειακές επιπτώσεις της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς (ΚΟΑ) στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Στην ενότητα «Άμπελος, Περιβάλλον-Πολιτισμός» θα παρουσιαστεί η συμβολή του αμπελο-οινικού τομέα στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης, την αισθητική και την προστασία του Αγροτικού Τοπίου και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και του τριτογενή τομέα.

Η Σαντορίνη αποτελεί από κάθε πλευρά, ιδανικό χώρο για την πραγματοποίηση επιστημονικών συμποσίων, ιδιαίτερα της αμπέλου και του οίνου. Το ιδιαίτερου κάλους φυσικό και αγροτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται από τη συμβολή των διαχρονικών αμπελώνων με την παραδοσιακή μορφή των πρεμνών, αποτέλεσμα της ορθής αμπελουργικής πρακτικής αιώνων, η υψηλή οινοποιητική γνώση και τεχνική με ιστορία 3.500 χρόνων που αξιοποιεί με θαυμαστό τρόπο τις προικισμένες τοπικές ποικιλίες που καλλιεργούνται στα δύσκολα ηφαιστειογενή εδάφη, η παράδοση, ο πολιτισμός και η Καλντέρα καθιστούν τη Σαντορίνη ξεχωριστή.

Οι οργανωτές του Διεθνούς Συνεδρίου Άμπελος 2013, καλούν τους επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές του αμπελο-οινικού τομέα, τους αμπελουργούς, τους οινοποιούς, τους επαγγελματίες από όλα τα συναφή πεδία και κάθε φίλο της αμπέλου και του οίνου να παρουσιάσουν και να μοιραστούν τα αποτελέσματα της έρευνας, τις εμπειρίες της παραγωγής, τις γνώσεις, τις απόψεις και να απολαύσουν ένα εμπνευσμένο και γεμάτο προκλήσεις συμπόσιο, στην αρχή του καλοκαιριού του 2013, στη Σαντορίνη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...