Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

ΤΕΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ- Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2014-2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Αντικείμενο
Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer). Σκοπός του Προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικο-οικονομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επιχειρήσεις οίνου και ζύθου, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών, (στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

Διεξαγωγή μαθημάτων
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε απογευματινό/βραδυνό ωράριο ορισμένες ημέρες της εβδομάδος αξιοποιώντας και σύγχρονες τεχνικές τηλεδιάσκεψης.

Υποψήφιοι
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι A.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους έως και την 14η Ιουλίου 2014 στη Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στη διεύθυνση:

Γραμματεία Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου»
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αττική

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική σελίδα: http://www.teiath.gr/stetrod/oenology/articles.php?id=30650&lang=el του Π.Μ.Σ. και στην κα Άρτεμις Μαρκεσίνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (e-mail: stetrod@teiath.gr, τηλ. 2105385501-2, fax: 2105907897).  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...