Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

Διατήρηση και αξιοποίηση των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου


Tο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) με έδρα τα Χανιά και Τμήματα στο Ηράκλειο, Αθήνα, Καλαμάτα και Μυτιλήνη είναι ένα από τα 11 Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Είναι ο κύριος διατηρητής των ποικιλιών αμπέλου, ελιάς, υποτροπικών φυτών και εσπεριδοειδών που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο. Η ύπαρξη των Συλλογών Ποικιλιών είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική γεωργία, καθώς εξυπηρετεί ανάγκες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και επιτρέπει την καταγραφή, αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών με αντοχές σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.
Επίσης, οι Συλλογές συμβάλλουν στην προστασία του γενετικού υλικού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ είναι αναγκαία στην υλοποίηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. 

 
Η Αμπελογραφική Συλλογή του Τμήματος Αμπέλου του ΙΕΛΥΑ καταλαμβάνει περίπου 70 στρέμματα στην περιοχή Λυκόβρυσης Αττικής και περίπου 40 στρέμματα στο Κτήμα Συγγρού στα σύνορα των όμορων Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου. Η Συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 900 ποικιλίες αμπέλου, από τις οποίες περίπου οι 550 είναι γηγενείς –οι 330 βρίσκονται εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών– ενώ οι υπόλοιπες είναι ξενικές και υποκείμενα αμπέλου. 

Το πλούσιο φυτογενετικό υλικό της Συλλογής προέρχεται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πιθανολογείται ότι στη Συλλογή έχουν διασωθεί γενότυποι, οι οποίοι πλέον έχουν εξαφανιστεί από τα κέντρα καλλιέργειάς τους ή τις περιοχές από τις οποίες αρχικά συλλέχθηκαν, εξαιτίας της σταδιακής αντικατάστασης των παλιών πολυποικιλιακών αμπελώνων από μονοποκιλιακούς ή και μονοκλωνικούς –γεγονός που δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες γενετικής διάβρωσης του γηγενούς ποικιλιακού δυναμικού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Συλλογή καθίσταται μοναδική και αντιπροσωπεύει υποδομή ανυπολόγιστης αξίας ως προς τη δυνητική συμβολή της στην έρευνα και στην αναπτυξιακή πορεία του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας. 


Το υλικό της Συλλογής έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία περισσοτέρων των 60 νέων ποικιλιών οινοποιΐας ή επιτραπέζιας χρήσης, ενώ επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η οικολογική και πολιτισμική της διάσταση. Ποικιλίες αμπέλου διατηρούνται επίσης στη συλλογή του Τμήματος Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας στην Κρήτη στην περιοχή Αμπελούζος, Μεσσαράς Ηρακλείου και στην περιοχή Κατσαμπάς Ηρακλείου (κυρίως ποικιλίες Κρητικές και Νοτίου Αιγαίου), ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται εντός εντομοστεγούς δικτυοκηπίου 50 ποικιλίες, οι οποίες την τρέχουσα χρονική περίοδο ελέγχονται ως προς την φυτοϋγεία τους, με έμφαση στους ιολογικούς ελέγχους. 

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός οινοπαραγωγικός κλάδος έχει εκπονήσει (2008-2010) Στρατηγικό Σχέδιο Branding και Marketing για τους Ελληνικούς Οίνους, στην εξελισσόμενη υλοποίηση του οποίου οφείλεται η εξαγωγική δραστηριότητα και ανάπτυξη των τελευταίων ετών. 

Το Στρατηγικό αυτό Σχέδιο, προτάσσει ως κύρια κατεύθυνση και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και βιωσιμότητας του κλάδου, την αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών. Επομένως, το γεγονός ότι οι περισσότερες γηγενείς ποικιλίες βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένες στις συλλογές του ΙΕΛΥΑ, αποτελεί από μόνο του βασικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οινοπαραγωγή.  
ΠΗΓΗ: Περιοδικό "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΕΛΓΟ Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2017
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...